O nás

 

Vážení,

jak již možná víte, od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový občanský zákoník, který rekodifikuje soukromé právo a obsahuje mnoho změn pro neziskový sektor. V souvislosti s těmito změnami se mnohé neziskové organizace transformují anebo mění svou právní formu. Touto změnou v posledních měsících prošel také Domov Dana, pro který zákon už neumožňuje poskytovat službu jako součást bývalého sdružení SPMP, dnes spolku.

Tímto dopisem Vás chceme informovat o výsledku tohoto procesu v Domově Dana.

Od 1. ledna 2016 bude stávající služby Domova Dana poskytovat nově vzniklá organizace

Sedmibarevno z.ú. (zapsaný ústav)

Změny jsou především formálního charakteru. Nově vzniklá organizace splňuje požadavky nového občanského zákoníku a zákona o sociálních službách. Služba „domova pro osoby se zdravotním postižením“ bude pokračovat ve stejném rozsahu a na stejném místě a je považována za nástupnickou organizaci.

Nová organizace má sídlo na adrese:

Karlínské náměstí 12, Praha 8 (v sídle Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.)

IČO: 04032098

Členové správní rady Sedmibarevno z.ú:

Předseda: Camille Latimier – ředitelka SPMP ČR

Člen: Bc. Dita Vojířová

Člen: RNDr. Vladimír Zbranek

Revizor: Michaela Hodíková

Jedním z důvodů, proč nová služba byla zaregistrovaná s jiným názvem a s jinou adresu, je skutečnost, že plánujeme další změny. Jedná se především o poskytování služby v jiných prostorách, které by lépe odpovídaly potřebám obyvatelek. O výsledku této změny, ke které by mělo dojít v průběhu následujícího roku, Vás budeme průběžně informovat s dostatečným předstihem.

V případě dotazů se obracejte na paní ředitelku Janu Plíškovou.

Věříme, že nová organizace Sedmibarevno bude i nadále pracovat v prospěch lidí s mentálním postižením a v souladu s jejich individuálními potřebami.

S pozdravem

Jana Plíšková – statutární zástupce, ředitelka Sedmibarevno z.ú.

Mobil: 604 570 938

Camille Latimier – předsedkyně správní rady, ředitelka SPMP ČR

Tisknout Tisknout